Refugee Testomonials

What our users are saying

We’re delighted when candidates at EmployUkraine reach out to share their feedback. Here are some of their comments about the platform.

По перше хочу подякувати за те ша зробили такий сайт, він дуже корисний! Як користувач, хочу сказати що сайт легкий для користування і зрозумілий! Ви робите круту справу і було би добре якби ще більше людей дізналися про його існування, тож додаткова реклама була б корисною! Завдяки вашуму сайту я мала інтервью і отримала офер з релокейтом у Італію. Це круто! Ще раз дякую!

First of all, I want to thank you for making such a site, it is very useful!  As a user, I want to say that the site is easy to use and clear!  You are doing a great job and it would be good if more people learned about its existence, so additional advertising would be useful!  Thanks to your site, I had an interview and received an offer with a relocate to Italy. That’s cool!  Thank you again!

Katy P, Spain


Спасибо команде EmployUkraine за столь актуальный ресурс и оперативность в его создании!

Thanks to the EmployUkraine team for such an up-to-date resource and efficiency in its creation!

Dmitry P, Ukraine


Дякую, за турботу та комунікацію. Сайт здається дуже простим та легким для користування. Легка форма заповнення даних. Що дуже важливо в сьогоднішніх умовах.

Thank you for your care and communication. The site seems very simple and easy to use. Easy form of data filling. Which is very important in today’s conditions.

Tetiana A, Spain


Дякую, Зараз в процесі обговорення контракту з потенційним роботодавцем.  Так, веб сайт корисний – однозначно !

Thanks, I am currently in the process of discussing a contract with a potential employer.  Yes, the website is definitely useful!

Valeriy K, Ukraine


Доброго дня! Дякую за ваш сайт! Він дійсно допомагає, оскільки тут роботодавці та кандидати чітко знають, що шукають. І знаходять. Рада мати можливість попрацювати з таким гарним сайтом!  Але також мала співбесіду і повідомлення завдяки Вашому сайту!  Дякую за Вашу роботу та підтримку у цей складний час!

Hello! Thank you for your site! It really helps, because here employers and candidates know exactly what they are looking for. And find. Glad to be able to work with such a good site!  But I also had an interview and a message thanks to your site!  Thank you for your work and support in this difficult time!

Anna G, Poland


Щиро дякую за ініціативу, вона прекрасна.

Thank you very much for the initiative, it is wonderful.

Yaroslavna V, Germany


Я все ще у пошуку вакансії, але вже точно можу написати, що щиро вдячна Вашій команді за ініціативу створення та реалізації такого корисного, а найголовніше – актуального сайту.  Процвітання вам!  Слава Україні 🇺🇦🙏🏻!

I am still looking for a vacancy, but I can definitely say that I am sincerely grateful to your team for the initiative to create and implement such a useful and, most importantly, relevant site.  Prosperity to you!  Glory to Ukraine 🇺🇦🙏🏻!

Yuliia T, Germany


Доброго дня, дякую сайту EmployUkraine, допомагає знайти релевантні вакансії щодо вашої спеціалізації. Дякую за вашу турботу і наполегливу працю. Перемоги нам і миру!

Thank-you EmployUkraine for helping to find relevant vacancies in my specialization. Thank-you for your care and hard work. Victory to us and peace!

Yuliia L, UK


В такий слакдний час команда Employ – це надія майбутньої сильної економіки нашої держави

At such a difficult time, the EmployUkraine team is the hope of the future strong economy of our state.

Levgen Z, France


Проект EmployUkraine відкриває великі можливості перед українцями для роботи в будь-якій країні світу.

The EmployUkraine project opens up great opportunities for Ukrainians to work in any country in the world.

Marina P, Ukraine


вважаю, що цей ресурс потенційно є дуже корисним для всіх українців, хто шукає роботу. Тут можна спілкуватися з роботодавцем одразу ж на сайті, не шукаючи, кому яким чином буде зручніше переписуватися. Форма, через яку можна створити профіль, є дуже зручною, а головне – інформативною. Тут є змога розказати про себе все і нічого не забути 🙂  Велике Вам дякую і бережіть себе! Ви робите надзвичайно важливу роботу.

I believe that this resource is potentially very useful for all Ukrainians who are looking for work. Here you can communicate with the employer immediately on the site, without looking for someone who will be more convenient to correspond. The form through which you can create a profile is very convenient, and most importantly – informative. Here you can tell everything about yourself and forget nothing 🙂    Thank you very much and take care of yourself! You are doing an extremely important job.

Nadiia V, Ukraine


Ваша платформа чудова! Це допомогло мені знайти чудову віддалену роботу в чудовому колективі! Дякую за вашу роботу! Бажаю всього найкращого!

Your platform is awesome! It helped me to find a great remote job in a wonderful team!  Thank you for your work! Wish you all the best!

Liza V, Italy


Веб-сайт дійсно корисний, – продовжуємо співпрацю.

The website is really useful – we continue to cooperate.

Oksana K, Ukraine


Дуже дякую за таку ініціативу!  Віримо та чекаємо на перемогу!

Thank you very much for such an initiative!  We believe and look forward to victory!

Yuliia M, Austria


Сама відправляла резюме кільком роботодавцям- відповідають, діалог є.

I sent my resume to several employers and now we’re in discussions.

Hanna B, Spain


Доброго дня! спасибо большое,да мне ваш сайт оказался полезным!

Thank you very much, I found your site useful!

Alona H, Ukraine


Дуже дякую за створення цього ресурсу.  Це дуже важливо. я тільки вчора почала. В мене є вже один відгук і це круто!  це дуже гарна ідея і велика справа.

Thank you very much for creating this resource. It is very important.  I just started yesterday. I already have one review and it’s cool!  This is a very good idea and a great deal.

Maria L, Germany


EmployUkraine – це портал для пошуку роботи з простою та продуманою реєстрацією аккаунту та зрозумілими фільтрами та інструментами.

EmployUkraine is a portal for finding work with simple and well-thought-out account registration and clear filters and tools.

Andrii O, Ukraine


Звісно, сайт дуже корисний і я вдячна розробникам за такую гарну можливість пошуку роботи.

Of course, the site is very useful and I am grateful to the developers for such a good job search opportunity.

Alevtina I, Switzerland


Дякую за ту роботу, яку Ви робите. Я все ще у пошуку роботи, проте завдяки Вам я мала вже 5 співбесід!

Thank you for the work you do. I’m still looking for a job, but thanks to you I’ve already had 5 interviews!

Hanna S, Ukraine


Я гадаю ваш сайт дуже корисний, саме через те, що у ньому шукають саме віддалену роботу, ті в кого її зараз немає.

I think your site is very useful, precisely because it is looking for remote work, those who do not have it now.

Viktor H, Finland


Дякую Вам за працю,буду рекомендованим Вас друзям та знайомим. Миру усім нам!

Thank you for your work, I will recommend you to friends and acquaintances. Peace to all of us!

Tatiana H, Austria

Can you offer a helping hand by posting your open job roles?

Register and post your job here, all for free: